‘อัศวิน’ ย้ำ พร้อม เปิดกรุงเทพ หาก ปชช. ฉีดวัคซีนเข็มสอง ครบ 70%

‘อัศวิน’ ย้ำ พร้อม เปิดกรุงเทพ หาก ปชช. ฉีดวัคซีนเข็มสอง ครบ 70%

อัศวิน เผย พร้อม เปิดกรุงเทพ หาก ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มสองครบ 70% และอีกสองเงื่อนไข เชื่อครบตามเป้า 22 ตุลาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เปิดเผยขณะ ระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ณ วัดไผ่เงิน เขตบางคอแหลมโดยกล่าวถึงแนวทางการเปิดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อรับนักท่องเที่ยว ว่า กทม.ยินดีที่จะเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว

“แต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กทม.จึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับการเปิดเมือง 3 ข้อ ดังนี้

1.ประชากรของกรุงเทพฯ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 อย่างน้อย ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยคาดว่าจะครบตามเป้าหมายที่กำหนด ประมาณวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ซึ่งหลังจากนั้นต้องรอเวลาอีกอย่างน้อย 7-14 วัน เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นตามหลักการแพทย์

2.ยอดผู้ติดเชื้อมีจำนวนลดลง ซึ่งปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ประมาณ 2,700-2,800 คน และ

3.ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจำนวนลดลง”

“ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้ตามแนวทางปฏิบัติ กทม.จะได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ถึงแนวทางการเปิดเมืองเพื่อรับนักท่องเที่ยว และจะนำเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป” พล.ต.อ.อัศวินกล่าวย้ำ

เช่นเดียวกับ นา ยอมร อมรรัตนานนท์ ล่าสุดไม่มีอาการผิดปกติ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก นอนหลับพักผ่อนได้ ปอดและสัญญาณชีพปกติสามารถรับประทานอาหารได้ แต่จมูกเริ่มได้กลิ่นเล็กน้อย ในส่วน ลิ้นรับรสได้ปกติ โดยแพทย์ได้ให้การรักษาตามอาการควบคู่กับยารักษาโรคเบาหวาน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการของโรคโควิด-19 และโรคเบาหวาน

นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 6 ของ นายอานนท์ นำภา ซึ่งถูกควบคุมที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางว่า ไม่มีอาการเจ็บป่วย รับประทานอาหารได้ นอนหลับได้ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี เช่นเดียวกับ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน ที่อยู่ระหว่างแยกกักตัวต่ออีก 14 วัน เพื่อสังเกตอาการผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 พบว่า สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีเช่นกัน

ขณะที่ นาย พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน ซึ่งถูกกักตัวในห้องกักโรค 14 วันที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี เพื่อสังเกตอาการหลังหายป่วยจากโรคโควิด-19 พยาบาลประจำเรือนจำได้เข้าตรวจร่างกาย พบว่า สุขภาพโดยรวมปกติไม่มีอาการเจ็บป่วย สามารถรับประทานอาหารและนอนหลับได้

ราชกิจจาฯ ประกาศลด ค่าธรรมเนียม บัตร ปชช. – ทะเบียนสมรส เหลือ 1 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศลด ค่าธรรมเนียม ในการบริการจัดทำ บัตร ปชช. และบริการอื่น ๆ เหลือแค่ 1 บาท โดยมีระยะเวลาไปจนถึงสิ้นปี 2564 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2564 – ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการเผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง 3 ฉบับ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การทำบัตรประชาชน การขอสำเนาทะเบียนบ้าน และการจดทะเบียนสมรส รวมถึงการขอเปลี่ยนชื่อสกุล

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการลดภาระให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดที่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้น จึงให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม ลดเหลือ 1 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เหลือฉบับละหนึ่งบาท มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ดังต่อไปนี้

การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

การออกใบแทนใบรับ

การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร

การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนสมรส เหลือฉบับละหนึ่งบาท ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 รายละเอียดดังนี้

การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท

การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท

การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป