เช็คสิทธิ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ล่าสุด เมษายน 2565 เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็ก

เช็คสิทธิ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ล่าสุด เมษายน 2565 เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็ก

เช็ค เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ล่าสุด รอบเดือน เมษายน 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะโอน เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งก็คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร ตามมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล จะมีขั้นตอน วิธีการอย่างไรบ้าง เช็คได้เลยที่นี่

กลุ่มที่ 1 เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง “เบี้ยผู้สูงอายุ” รับเงิน 600-1,000 บาท

สำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ 1 คือ เบี้ยผู้สูงอายุ เริ่มตั้งแต่ช่วงอายุระหว่าง 60-90 ปี ขึ้นไป ดังนี้

อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 1,000 บาท

รอบการจ่าย เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง “เบี้ยผู้สูงอายุ”

ส่วนของรอบการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เบี้ยผู้สูงอายุ ในเดือน เมษายน 2565 จะเป็นวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

ซึ่งเงินผู้สูงอายุ รัฐบาลจะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือน ซึ่งหากว่าวันที่ 10 ในเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยผ่าน ธนาคารกรุงไทย

กลุ่มที่ 2 เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง “เบี้ยผู้พิการ” รับเงิน 800-1,000 บาท

สำหรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ 1 คือ เบี้ยผู้พิการ จะเริ่มตั้งแต่ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป

ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท

ผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท

กลุ่มที่ 3 เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ “เงินอุดหนุนบุตร” รับเงิน 600 บาท

ถัดมาที่เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ 3 จะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ “เงินอุดหนุนบุตร” สำหรับเด็กแรกเกิด อายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย

เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย (รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) ได้ 600 บาท

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร | เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เมษายน 2565

สำหรับกลุ่มที่ 3 เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ “เงินอุดหนุนบุตร” ใครเป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรบ้าง เข็ครายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กันยายน 2564 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์

ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ์

รอบการจ่าย เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง “เงินอุดหนุนบุตร”

ในส่วนของรอบการจ่าย เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน จะเป็นวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนบุตร

ซึ่งเงินผู้สูงอายุ รัฐบาลจะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของแต่ละเดือน ซึ่งหากว่าวันที่ 10 ในเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน สามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยผ่าน ธนาคารกรุงไทย

เช็คตาราง ปฏิทิน จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2565 3 กลุ่ม เบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้พิการ, เงินอุดหนุนบุตร 

ใครที่ยังไม่ทราบว่าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 2565 ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ เบี้ยผู้สูงอายุ, เบี้ยผู้พิการ, เงินอุดหนุนบุตร จะมีจ่ายวันไหนในแต่ละเดือนบ้าง เข้ามาเช็คตาราง ปฏิทินตามนี้ได้เลยครับ

1. จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนมกราคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

2. จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป